Радна акција – уређивање простора око дома 09.05.2014. год.