Радна акција уређење простора око Дома 09.05.2014. год.