Уручени уговори социјалне заштите у Војводини

10. октобар – Светски дан менталног здравља
10. октобар 2023.
16. новембар Међународни дан толеранције
16. новембар 2023.