Дом за старе и пензионере Кула добио ново санитетско возило