Дом за старе и пензионере – добитник средстава на јавном конкурсу Министарства правде