28. avgusta 2013.

Јавна набавка – Извођење радова на санацији и адаптацији кухиње у Кули и санација/адаптација вешерја/сушаре у Руском Крстуру (ОПН:45262700), 28.08.2013. год.

Позви за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 04/2013 КУНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА