28. februara 2014.

Набавка добара-ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  ОРН: 33000000, 28.02.2014. год.

Позив за подношенје понуде – Набавка добара остали медицински и лабораторијски материјал Конкурсна документација ЈХМБ-03/2014 – Партија 1.1 Конкурсна документација ЈХМБ-03/2014 – Партија 1.2
20. februara 2014.

Набавка добара – ЛОЖ УЉА ОРН:09135100, 20.02.2014. год.

Позив за подношенје понуде – Набака лож уља 21.02.2014. год. Конкурсна документација ЈХМБ-02/2014 – у поступку за јавне набавке мале вредности добара – енергената – гасно […]
28. januara 2014.

Јавна набавка – Храна, пиће, дуван и сродни производи, обликовану по партијама од 1.1 до 1.9, 28.01.2014. год.

Позви за јавну набавку Конкурсна документација партија 1.1 – Месо Конкурсна документација партија 1.2 – Прерађевине од меса Конкурсна документација партија 1.3 – Замрзнута риба, рибљи […]
28. januara 2014.

Набавка добара – ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ  ОРН: 33000000, 28.01.2014. год.

Позив за подношенје понуде – Набавка добара производи за чишћење Конкурсна документација ЈХМБ-01/2014 – Партија 1.1 Конкурсна документација ЈХМБ-01/2014 – Партија 1.2
28. avgusta 2013.

Јавна набавка – Извођење радова на санацији и адаптацији кухиње у Кули и санација/адаптација вешерја/сушаре у Руском Крстуру (ОПН:45262700), 28.08.2013. год.

Позви за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 04/2013 КУНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА