1. aprila 2014.

Обавештење о поднетом захтеву (Заштита права) број 01-16-6/14 од 01.04.2014. год.,

Обавештење о поднетом захтеву (Заштита права) број 01-16-6/14 од 01.04.2014. год.
14. marta 2014.

Јавне набавке: Набавка радова – санацији и адаптацији кухиње у објекту у Кули и санација/адаптација вешераја/сушаре у Руском Крстуру, 14.03.2014. год.

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 01-590-10/2014 од 14.03.2014. год. Извешај о измени уговора о јавној набавци број 01-590-11/2014 од 14.03.2014. год. Одлука о […]
28. februara 2014.

Набавка добара-ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  ОРН: 33000000, 28.02.2014. год.

Позив за подношенје понуде – Набавка добара остали медицински и лабораторијски материјал Конкурсна документација ЈХМБ-03/2014 – Партија 1.1 Конкурсна документација ЈХМБ-03/2014 – Партија 1.2
20. februara 2014.

Набавка добара – ЛОЖ УЉА ОРН:09135100, 20.02.2014. год.

Позив за подношенје понуде – Набака лож уља 21.02.2014. год. Конкурсна документација ЈХМБ-02/2014 – у поступку за јавне набавке мале вредности добара – енергената – гасно […]
28. januara 2014.

Јавна набавка – Храна, пиће, дуван и сродни производи, обликовану по партијама од 1.1 до 1.9, 28.01.2014. год.

Позви за јавну набавку Конкурсна документација партија 1.1 – Месо Конкурсна документација партија 1.2 – Прерађевине од меса Конкурсна документација партија 1.3 – Замрзнута риба, рибљи […]
28. januara 2014.

Набавка добара – ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ  ОРН: 33000000, 28.01.2014. год.

Позив за подношенје понуде – Набавка добара производи за чишћење Конкурсна документација ЈХМБ-01/2014 – Партија 1.1 Конкурсна документација ЈХМБ-01/2014 – Партија 1.2