18. maja 2016.

Набавка добара – производи за чишћење ОПН: 33000000, 18.05.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација: Партија 1.1 Средства за општу хигијену и хигијену простора 39830000 Партија 1.2 Средства за личну хигијену 33700000
18. maja 2016.

Набавка добара – гасно лож уље за загревање Дом за старе и пензионере Кула, шифра и општи речник набавки: 09135100 уље за ложење, 18.05.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 20.05.2016. год. Одговор на питање везано за конкурсну документацију
6. maja 2016.

Јавна набавка добара – Храна, пиће, дуван и сродни производи, обликована по партијама од 1.1 до 1.9, 06.05.2016. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 1.1 Конкурсна документација 1.2 Конкурсна документација 1.3 Конкурсна документација 1.4 Конкурсна документација 1.5 Конкурсна документација 1.6 Конкурсна документација 1.7 Конкурсна […]
5. februara 2016.

Јавна набавка добара-Електрична енергија (ОПН: 09310000), 05.02.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација
4. decembra 2015.

Набавка добара – опреме за кухињу за Дом за старе и пензионре Кула (шифра и општи речник набавки: 39310000 угоститељска опрема), 04.12.2015. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 09.12.2015. год. Измена конкурсне документације – набавка опреме за кухињу за Дом за старе и пензионере Кула 14.12.2015. год. Одлука […]
4. decembra 2015.

Набавка добара – алармни системи за дојаву од пожара и сигнализација за Дом за старе и пензионере Кула и објект у Руском Крстуру (шифра и општи речник набавки: 31625200 угоститељска опрема), 04.12.2015. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 09.12.2015. год. Измена конкурсне документације – набавка алармних система за дојаву од пожара 14.12.2015. год. Одлука о додели уговора 23.12.2015. […]