6. maja 2016.

Јавна набавка добара – Храна, пиће, дуван и сродни производи, обликована по партијама од 1.1 до 1.9, 06.05.2016. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 1.1 Конкурсна документација 1.2 Конкурсна документација 1.3 Конкурсна документација 1.4 Конкурсна документација 1.5 Конкурсна документација 1.6 Конкурсна документација 1.7 Конкурсна […]
5. februara 2016.

Јавна набавка добара-Електрична енергија (ОПН: 09310000), 05.02.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација
4. decembra 2015.

Набавка добара – опреме за кухињу за Дом за старе и пензионре Кула (шифра и општи речник набавки: 39310000 угоститељска опрема), 04.12.2015. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 09.12.2015. год. Измена конкурсне документације – набавка опреме за кухињу за Дом за старе и пензионере Кула 14.12.2015. год. Одлука […]
4. decembra 2015.

Набавка добара – алармни системи за дојаву од пожара и сигнализација за Дом за старе и пензионере Кула и објект у Руском Крстуру (шифра и општи речник набавки: 31625200 угоститељска опрема), 04.12.2015. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 09.12.2015. год. Измена конкурсне документације – набавка алармних система за дојаву од пожара 14.12.2015. год. Одлука о додели уговора 23.12.2015. […]
11. avgusta 2015.

Јавна набавка мале вредности: Набавка добара – медицинска помагала за Дом за старе и пензионере Кула (ОПН: 33196000), 11.08.2015. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 21.08.2015. год. Обавештење о заључењу уговора за набавку добара – медицинска помагала за Дом за старе и пензионере Кула
7. avgusta 2015.

Јавна набавка: радови на адаптацији зграда ОРН: 45262700, 07.08.2015. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација партија 1.1 Конкурсна документација партија 1.2 Конкурсна документација партија 1.3 Конкурсна документација партија 1.4 08.09.2015. год. Уговор о јавној набавци […]