14. marta 2017.

Набавка добара – гасно лож уље ОПН-09135100, 14.03.2017. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 22.03.2017. год. Одлука о избору најповољније понуде 28.03.2017. год. Обавештење о закљученом уговору
17. februara 2017.

Јавна набавка добара – електрична енергија за потребе Дома за старе и пензионере Кула и у објектима у Кули и Руском Крстур, 17.02.2017. год.

Одлука о додели уговора 03.03.2017. год. Обавештење о закљученом уговору
17. novembra 2016.

Јавна набавка добара – опреме за вешерај за употребе Дома за старе и пензионере Кула (шифра и општи речник набавки: 39713200), 17.11.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација
8. jula 2016.

Јавна набавка – Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву од пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру за Дом за старе и пензионере Кула, 08.07.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 14.07.2016. год. Измена конкурсне документације 22.07.2016. год. Одлука о додели уговора 01.08.2016. год. Обавештење о закљученом уговору
18. maja 2016.

Набавка добара – производи за чишћење ОПН: 33000000, 18.05.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација: Партија 1.1 Средства за општу хигијену и хигијену простора 39830000 Партија 1.2 Средства за личну хигијену 33700000
18. maja 2016.

Набавка добара – гасно лож уље за загревање Дом за старе и пензионере Кула, шифра и општи речник набавки: 09135100 уље за ложење, 18.05.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 20.05.2016. год. Одговор на питање везано за конкурсну документацију