18. maja 2017.

Јавна набавка – производи за чишћење ОПН: 33000000, 18.05.2017. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација – средства за општу хигијену и хигијену простора 3983000, партија 1.1 Конкурсна документација – средства за личну хигијену 33700000, партија […]
8. maja 2017.

Јавна набавка добара 01/2017 – Храна, пиће, дуван и сродни производи, обликовану по партијама 1.1 до 1.9, 08.05.2017. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 1.1 Конкурсна документација 1.2 Конкурсна документација 1.3 Конкурсна документација 1.4 Конкурсна документација 1.5 Конкурсна документација 1.6 Конкурсна документација 1.7 Конкурсна […]
14. marta 2017.

Набавка добара – гасно лож уље ОПН-09135100, 14.03.2017. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 22.03.2017. год. Одлука о избору најповољније понуде 28.03.2017. год. Обавештење о закљученом уговору
17. februara 2017.

Јавна набавка добара – електрична енергија за потребе Дома за старе и пензионере Кула и у објектима у Кули и Руском Крстур, 17.02.2017. год.

Одлука о додели уговора 03.03.2017. год. Обавештење о закљученом уговору
17. novembra 2016.

Јавна набавка добара – опреме за вешерај за употребе Дома за старе и пензионере Кула (шифра и општи речник набавки: 39713200), 17.11.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација
8. jula 2016.

Јавна набавка – Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву од пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру за Дом за старе и пензионере Кула, 08.07.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 14.07.2016. год. Измена конкурсне документације 22.07.2016. год. Одлука о додели уговора 01.08.2016. год. Обавештење о закљученом уговору