Usluga ishrane

21. februara 2012. godine Dom za stare i penzionere Kula dobio je međunarodno priznat sertifikat HACCP standarda, čija primena je započeta u oktobru 2011. godine.
Dobijanje ovog sertifikata je dokaz uspešno realizovanog poslovanja i projekta usaglašenog sa standardima i regulativama EU u našoj ustanovi, a za koji su zaslužni svi zaposleni u Domu za stare i penzionere Kula. Pred nama je sada velika odgovornost da sledimo ovaj implementirani sistem čija će primena i kontrola održavanja standarda biti kontrolisana i vrednovana svake godine.
Sertifikaciju Doma za stare i penzionere Kula sprovelo je globalno sertifikovano telo iz Velike Britanije „Certification international“.

HACCP sertifikat