Radna terapija

Radno-okupaciona terapija  u Domu za stare i penzionere Kula ima  pre svega podsticajni značaj, ne samo u smislu animiranja potencijala  korisnika već i sadržajno i organizovano korišćenje njihovog slobodnog vremena, što je veoma bitno za bolju adaptaciju, rehabilitaciju i socijalnu integrisanost korisnika.

Radno-okupacione aktivnosti su usmerene ka aktiviranju postojećih sposobnosti i znanja određenih korisnika da bi se njihovim angažovanjem usporio proces starenja i poboljšalo opšte psiho-fizičko stanje korisnika, sa primenom i usavršavanjem različitih tehnika.

Rad se organizuje pojedinačno ili grupno po aktivnostima, koje obuhvataju – radne i radno-okupacione aktivnosti, edukativne, kulturno-zabavne, rekreativne, a koje se realizuju kroz: kreativne radionice, ručne radove, društvene igre, pričaonice, pomoć u kuhinji, radovi u vrtu i na održavanju okoline i prostorija Doma, stolarsku radionicu, rad na portirnici Doma, rekreativne aktivnosti, kompjutersku radionicu.

U okviru ovih aktivnosti organizuju se i posete raznim manifestacijama, izložbama, pozorišnim predstavama, koncertima, zatim odlasci na izlete, posete drugim domovima; kao i proslave rođendana, praznika ( Nova godina, 8.mart,…).

Aktivnosti se sprovode kroz saradnju sa drugim domovima, gerontološkim centrima, raznim ustanovama, školama, vrtićima, humanitarnim organizacijama i pisanim i elektronskim medijima.