Poseta ministra Zorana Đorđevića Domu za stare i penzionere Kula 19.10.2018. god.