Dom za stare i penzionere Kula je započeo sa radom 01. septembra 1988. godine sa odeljenjem u Kuli, a od 01. januara 1989. godine u sklopu ustanove je i odeljenje u Ruskom Krsturu. Dom je svoj rad zasnovao na osnovnim principima socijalne zaštite, a od 2008. godine oni se upotpunjuju novim oblicima socijalne zaštite, proširuju se delatnosti i usklađuju se sa savremenim tempom života.

Dom za stare i penzionere svojim korisnicima obezbeđuje stanovanje, ishranu, negu, zdravstvenu zaštitu, usluge socijalnog rada, kulturno-zabavne i radno-okupacione aktivnosti i druge usluge, sa iskrenom željom da izađemo u susret individualnim potrebama i interesovanjima starijih sugrađana, jer starost je doba koje nikoga ne zaobilazi i srećan je onaj ko do nje dođe.

Cilj nam je da stare osobe zainteresujemo da sačuvaju samopoštovanje, da razvijemo osećaj potrebnosti, ukazujući im na to da je njihova aktivnost suštinski bitna da se ulepša život i boravak u našoj ustanovi.

U vremenu koje je ispred nas ostvarenom saradnjom naših zaposlenih, korisnika i njihovih srodnika, unapređivaćemo, poboljšavaćemo i osnaživati nivo usluga iz domena socijalne zaštite u našoj ustanovi.