Smeštaj u Domu

Saglasno Uredbi mreži ustanova socijalne zaštite, „Službeni glasnik RS“, broj 16 od 7. marta 2012. smeštajni kapaciteti Doma su precizirani na ukupno 105 mesta u dva domska odeljenja, i to: u objektu Kula 75 i objektu u Ruskom Krsturu 30 korisnika.