Dom za stare i penzionere Kula

Maršala Tita 99, 25230 Kula
Tel.: 025 728 150
Faks: 025 728 150
E-mail: dsk.kula@gmail.com

Direktor: Sandra Babić
tel.: 025/725-101
Objekat u Kuli

Maršala Tita 99, 25230 Kula
Tel.: 025 728 150
025 729 133
Tel./Faks: 025/720-650
Objekat u Ruskom Krsturu

Borisa Kidriča 66, 25233 Ruski Krstur
Tel.: 025 703 260
Pomoć i nega u kući

Maršala Tita 99, 25230 Kula
Tel.: 025 729 133