Proslava rođendana u Ruskom Krsturu 17.03.2017. god.