REŠENjE O CENAMA USLUGA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Na osnovu rešenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 338-00-00012/2015-09 od dana 01.10.2015. godine doneto je da se cene usluga ustanova socijalne zaštite povećavaju za 1,3%, primenjuju se od 01.oktobra 2015. godine i pojedinačno iznose:

OBJEKAT U KULI CENA
nezavisni korisnici – trokrevetna soba 23.472,00
nezavisni korisnici – dvokrevetna soba 31.687,00
poluzavisni korisnici – trokrevetna soba 25.708,00
poluzavisni korisnici – dvokrevetna soba 34.706,00
zavisni korisnici 32.584,00
OBJEKAT U RUSKOM KRSTURU CENA
nezavisni korisnici – trokrevetna soba 23.419,00
poluzavisni korisnici – trokrevetna soba 25.708,00
zavisni korisnici 34.179,00

 

Direktor:
Sandra Babić