7. oktobra 2016.

Континуирана сарадња са Средњом стручном школом из Црвенке

И ове школске године настављамо континуирану сарадњу са Средњом стручном школом из Црвенке. Ученици фриезерског смера у оквиру практичне наставе пружају своје услуге заинтересованим корисницима наше […]
4. oktobra 2016.

Обележен Међународни Дан старих особа и пензионера

Под слоганом „На старима свет опстаје, на младима свет остаје“, данас је у Дому за старе пензионере приређен пригодан програм и дружење са старијим особама. Корисници […]
8. jula 2016.

Јавна набавка – Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву од пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру за Дом за старе и пензионере Кула, 08.07.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 14.07.2016. год. Измена конкурсне документације 22.07.2016. год. Одлука о додели уговора 01.08.2016. год. Обавештење о закљученом уговору
18. maja 2016.

Набавка добара – производи за чишћење ОПН: 33000000, 18.05.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација: Партија 1.1 Средства за општу хигијену и хигијену простора 39830000 Партија 1.2 Средства за личну хигијену 33700000
18. maja 2016.

Набавка добара – гасно лож уље за загревање Дом за старе и пензионере Кула, шифра и општи речник набавки: 09135100 уље за ложење, 18.05.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 20.05.2016. год. Одговор на питање везано за конкурсну документацију
6. maja 2016.

Јавна набавка добара – Храна, пиће, дуван и сродни производи, обликована по партијама од 1.1 до 1.9, 06.05.2016. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 1.1 Конкурсна документација 1.2 Конкурсна документација 1.3 Конкурсна документација 1.4 Конкурсна документација 1.5 Конкурсна документација 1.6 Конкурсна документација 1.7 Конкурсна […]