4. decembra 2015.

Набавка добара – алармни системи за дојаву од пожара и сигнализација за Дом за старе и пензионере Кула и објект у Руском Крстуру (шифра и општи речник набавки: 31625200 угоститељска опрема), 04.12.2015. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 09.12.2015. год. Измена конкурсне документације – набавка алармних система за дојаву од пожара 14.12.2015. год. Одлука о додели уговора 23.12.2015. […]
11. avgusta 2015.

Јавна набавка мале вредности: Набавка добара – медицинска помагала за Дом за старе и пензионере Кула (ОПН: 33196000), 11.08.2015. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 21.08.2015. год. Обавештење о заључењу уговора за набавку добара – медицинска помагала за Дом за старе и пензионере Кула
7. avgusta 2015.

Јавна набавка: радови на адаптацији зграда ОРН: 45262700, 07.08.2015. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација партија 1.1 Конкурсна документација партија 1.2 Конкурсна документација партија 1.3 Конкурсна документација партија 1.4 08.09.2015. год. Уговор о јавној набавци […]
15. juna 2015.

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрембени производи – Воће, поврће и сродни производи, 15.06.2015. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 23.06.2015. год. Одлука о избору најповољније понуде 
2. juna 2015.

Јавна набавка добара – гасно лож уље за загревање Дом за старе и пензионере Кула, Кула Маршала Тита 99, 02.06.2015. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 13.07.2015. год. Уговор о јавној набавци добара
1. juna 2015.

Јавна набавка добара – Намирнице и прехрамбени производи – воће, поврће и сродни производи, 01.06.2015. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација